Publications

de Rijcke, Sarah and Anne Beaulieu. 2011. "Image as interface: Consequences for users of museum knowledge." Library Trends, 59 (3).

de Rijcke, Sarah. 2010. ""Regarding the Brain. Practices of Objectivity in Cerebral Imaging. 17th century-present." PhD Thesis..".

de Rijcke, Sarah. 2008. "Drawing into Abstraction. Practices of observation and visualization in the work of Santiago Ramón y Cajal." Interdisciplinary Science Reviews, 33 (4): 287-311.

de Rijcke, Sarah. 2008. "Light tries the expert eye. Photography and objectivity in nineteenth century macroscopic neuroanatomy." Journal of the History of the Neurosciences, 17, 349-366.

de Rijcke, Sarah. 2006. "Een weefsel van winnaars en verliezers. Over het beslechten van controverse in de histologie." Academische Boekengids, 59, 6-8.

de Rijcke, Sarah. 2006. "Stof van het denken." Academische Boekengids, 54 (1): 11-13.

de Rijcke, Sarah. 2006. "Hersenscans en de publieke opinie. De zaak Schiavo." In Jaarboek KennisSamenleving 2006,, 2, 173-175.

de Rijcke, Sarah. 2005. "State of Mind." BIOS News, 1 (1): 5-6.

de Rijcke, Sarah. 2005. "Photographie bekommert zich niet om overtuigingen. De introductie van de fotografie in de neurologie." Nieuwsbrief van het Nederlands Fotogenootschap, Juli 2005. 13-15.

de Rijcke, Sarah and Anne Beaulieu. 2004. "De grenzen van inzichtelijkheid. Waarom wetenschappelijke afbeeldingen niet vanzelf spreken." Academische Boekengids, 47, 13-15.

de Rijcke, Sarah.

Draaisma, Douwe and Sarah de Rijcke. 2001. "The graphic strategy: the uses and functions of illustrations in Wundt’s Grundzüge." History of the Human Sciences, 14 (1): 1-24.